NLP en gezondheid

Gezondheid bevorderen met behulp van NLP Health Coaching

Lichaam en geest zijn één

Het onbewuste denken heeft een duidelijke relatie met het lichaam.

Sommige relaties zijn algemeen bekend, zoals buikkrampen wanneer we nerveus zijn of blozen bij verlegenheid.
Wanneer we ons realiseren dat dit vanzelfsprekende relaties zijn tussen lichaam en geest, hoe zit het dan met de fysieke invloed op ons lichaam van veel gecompliceerdere gevoelens als verdriet, angst, eenzaamheid, boosheid of een trauma? Wat doet dát dan met ons lichaam?

Van de vóóronderstelling 'lichaam en geest zijn één' wordt gebruik gemaakt bij de begeleiding van mensen die een grote fysieke uitdaging op hun levenspad krijgen.
Uitdagingen als een chronische ziekte of kanker.

Health Coaching is geen vervanging voor een medische behandeling.
Het leert ons wel op een andere manier te kijken naar wat er aan de hand is en wat dát kan betekenen.
Er zijn verrassende resultaten bekend in verbeteren van welbevinden en de wijze waarop het ziekteproces verloopt.
Verrassend wat betreft fysieke en psychische mogelijkheden en levensvreugde die soms volledig uit lijn zijn met de oorspronkelijke verwachtingen.

Wat is Health Coaching

Gezondheid, identiteit en levenservaringen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Levenservaringen hebben hun onbewuste invloed op hoe we in het leven staan, de wereld ervaren en relaties aangaan.
Dit heeft weer invloed op hoe we ons eigen lichaam en ons zijn ervaren en daaraan gekoppeld ook hoe we onze fysieke, psychische en emotionele klachten beleven en hoe we deze een betekenis kunnen geven.

Vaak is het vervelende en angstaanjagende van ziekte en on-welbevinden dat hierbij het gevoel ontstaat niet langer controle te hebben over lichaam en geest.
We hebben het gevoel dat er dingen met ons gebeuren, dat het ons overkómt.
Het doel van Health Coaching is te begrijpen wat er aan de hand is, zodat we een keuze kunnen maken in wat we zélf kunnen doen om weer in controle te komen en lichaam en geest weer in balans te krijgen.

NLP Health Coaching helpt om keuzemogelijkheden te ontdekken en hindernissen te overwinnen.