NLP

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) is de werkwijze die analyseert hoe het brein (Neuro) en taal (Linguistisch) het gedrag beinvloeden (Programmeren).

Hoe kan NLP helpen?

Ons gedrag wordt voor een groot deel bepaald door emoties.
Emoties worden opgeroepen door onbewuste overtuigingen, die ooit ontstaan zijn door ervaringen in de vroege jeugd.

Bijvoorbeeld:
Ik ben niet de moeite waard
Ik moet altijd op mijn hoede zijn
Ik ben altijd de mindere
Het was beter geweest dat ik er niet was

Talenten en krachten ontwikkelen zich gedurende het hele leven.
In de vroege jeugd heeft iedereen veel minder mogelijkheden tot zijn beschikking dan in zijn latere leven, en dat beperkt het maken van vrije keuzes op dat moment.
Belemmerende overtuigingen kunnen daardoor gemakkelijk ontstaan.
De emoties, die opgeroepen worden door vroegere ervaringen, bepalen het huidige gedrag steeds opnieuw.

Nuttige overtuigingen vervangen de oude, belemmerende, overtuigingen door de huidige kracht te gebruiken.
NLP kent vele mogelijkheden om inzicht te verkrijgen in de vroege ervaringen en daarmee te werken.
Hierbij wordt niet alleen vanuit de ratio (met het hoofd) gewerkt, maar juist met het fysieke gevoel (dus met het lijf).
Het is niet nodig om pijnlijke ervaringen opnieuw te beleven.
Het gaat erom de oude emotie een juiste plaats te geven.

Een korte uitleg over NLP

Neuro

Neuro heeft betrekking op het zenuwstelsel.
We nemen de wereld waar via onze zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen). Die informatie slaan we op in de vorm van beelden, geluiden, geuren, smaken en gevoelens. Ieder mens heeft zijn eigen, specifieke manier om de informatie te verwerken. Zo kan bijvoorbeeld de geur van een zwembad voor de een aangenaam zijn, terwijl het bij een ander juist onprettige herinneringen oproept.

Linguistisch

Linguistisch staat voor de manier waarop we gebruik maken van onze taal om ervaringen, gedachten en emoties op te slaan. NLP gaat er vanuit dat taal direct van invloed is op hoe we denken, hoe we ons voelen en hoe we ons vervolgens gedragen. Zo kan de een het huilen van een baby vertederend noemen, een ander noemt het krijsen, omdat het gevoel over het huilen bij beiden verschillend is.

Programmeren

Programmeren beschrijft hoe we onze ervaringen verwerken. Ieder mens heeft zijn typisch eigen manier om te leren, te evalueren, te beslissen en problemen op te lossen. We noemen dit onze persoonlijke programmering. NLP veronderstelt dat er een bepaalde structuur zit in ons denken, ons gedrag en ons functioneren en dat deze structuur aangeleerd of onderwezen is. Een bestaande structuur kan dus ook gewijzigd worden, namelijk door bewust andere dingen aan te leren.

Een aantal uitgangspunten van NLP:

  • Lichaam en geest zijn één.
  • Het onbewuste is minstens zo belangrijk als het bewuste denken.
  • Onze waarneming is een afspiegeling van de werkelijkheid, maar is niet de werkelijkheid zelf, omdat we selectief waarnemen. Daardoor vormen onze gedachten en zienswijzen geen betrouwbare weergave van de werkelijkheid.
  • Elk gedrag heeft een positieve bedoeling.
  • Ieder mens heeft alle hulpbronnen in zich om te slagen en succesvol te zijn.
  • Iedere keuze is de beste keuze op dát moment en wordt gedaan met de beste bedoelingen.